School in en met de buurt

Paviljoen werkt een innovatief pedagogisch project uit gebaseerd op enkele belangrijke pijlers.

School Paviljoen in Schaarbeek biedt onderwijs aan op maat van elk kind. We focussen op de competenties die kinderen nodig hebben om in de snel veranderende maatschappij actief een rol op te nemen. We zien de school en het netwerk errond als een educatief ecosysteem waarin het onderwijs van vandaag een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van vele partners. Vanuit een positief schoolklimaat waarin alle kinderen leren van en met elkaar ontwikkelen onze kinderen tot zelfbewuste, kritische en creatieve jongeren. De leerkracht is de coach die door het hanteren van de growth mindset gelooft dat alle kinderen kunnen groeien.


Connectie: De school is een mini-maatschappij die in relatie staat met de echte wereld: de ouders, de buurt, Brussel, …

Identiteit:
Kinderen ontwikkelen een identiteit door te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen, waarvan ze energie krijgen en wat ze durven. Kinderen moeten zelf keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid dragen voor die gemaakte keuzes. 


Ondernemerschap:
Kinderen zetten hun eigen creativiteit in om een krachtige leeromgeving te kunnen ontwerpen die aansluit bij hun behoeften. Ze krijgen de kans om hun talenten en sterktes te leren kennen en deze verder te ontwikkelen.

Duurzaamheid: We bieden onderwijs dat optimaal is voor elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond.
Alle energie die onze kinderen investeren in ons kwalitatief onderwijs is functioneel en effectief dus zetten we maximaal in op leren en ontwikkelen. De kinderen ontwikkelen competenties die cruciaal zijn voor hun toekomst en voor de toekomst van de planeet.   

Digitale competentie ontwikkelen:
 Dit is essentieel voor deelname aan de huidige samenleving en economie. Als transversale competentie helpt de digitale competentie ons ook om andere belangrijke competenties onder de knie te krijgen.

Steek jij een handje toe?

"It takes a community to raise a child"
Paviljoen werkt graag samen met partners en bedrijven uit de brede buurt.
Neem contact op voor meer info.
#paviljoenneedsyou

Contact

Gemeenteschool Paviljoen

François-Joseph Navezstraat 59
1030 Schaarbeek

02 431 68 11
info@paviljoen-schaarbeek.be