Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Ons verhaal

Paviljoen werkt een innovatief pedagogisch project uit. We spelen hierbij in op de maatschappelijke uitdagingen waar de Brusselse kinderen en jongeren mee te maken hebben.

School in en met de buurt

Paviljoen werkt een innovatief pedagogisch project uit gebaseerd op enkele belangrijke pijlers.

School Paviljoen in Schaarbeek biedt maatschappijgericht onderwijs aan op maat van elk kind. We focussen op de competenties die kinderen nodig hebben om in de snel veranderende maatschappij actief een rol op te nemen. 

We zien de school en het netwerk errond als een educatief ecosysteem waarin het onderwijs van vandaag een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van vele partners.

Vanuit een positief schoolklimaat waarin alle kinderen leren van en met elkaar ontwikkelen onze kinderen tot zelfbewuste, kritische en creatieve jongeren. De leerkracht is de coach die door het hanteren van de growth mindset gelooft dat alle kinderen kunnen groeien.

#paviljoenneedsyou

Visie onder de loep

Pijlers

Dit innovatief pedagogisch project is gebaseerd op enkele belangrijke pijlers.

Connectie

De school is een mini-maatschappij die in relatie staat met de echte wereld; de ouders, de buurt, Brussel, …

Een positief schoolklimaat zorgt ervoor dat we leren met en van elkaar en dat elke relatie tussen de verschillende spelers gebaseerd is op respect. Fouten worden erkend als leerkansen. Alleen in zo’n klimaat voelen kinderen, leraren en directie zich veilig om te verkennen, uit te proberen en vooral veel te leren.
Kinderen leren van iemand die in hen gelooft. Elk kind is anders en heeft een aparte benadering, een ander soort aandacht nodig.

Identiteit

Kinderen ontwikkelen een identiteit door te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen, waarvan ze energie krijgen en wat ze durven. Kinderen moeten zelf keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid dragen voor die gemaakte keuzes. Zo ontwikkelen ze het vermogen om zelf vorm te geven aan hun eigen leven en in verbinding te staan met andere mensen.

Elk kind moet de kans krijgen bewust een eigen identiteit te ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat een kind een goed zelfbeeld heeft, zelfverzekerd is en op die manier zelfstandig bepaalde keuzes maakt om verder te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt een automatisme om kritisch naar alles te kijken en zelf een mening te vormen. Elk kind ontwikkelt daarbij ook een gezonde dosis empathie om  op een respectvolle manier om te gaan met verschillen tussen mensen en mensengroepen.

Ondernemerschap

Kinderen zetten hun eigen creativiteit in om een krachtige leeromgeving te kunnen ontwerpen die aansluit bij hun behoeften. Ze krijgen de kans om hun talenten en sterktes te leren kennen en deze verder te ontwikkelen. Dat is niet alleen een belangrijke basis om later betere en juistere keuzes te maken op vlak van werk of studie, het betekent voor jongeren ook een belangrijke duw in de rug voor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Kinderen leren zichzelf bijsturen en hun eigen leven in handen nemen om actief hun bijdrage te leveren aan de snel veranderende maatschappij.

Duurzaamheid

We bieden onderwijs dat optimaal is voor elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond. Alle energie die onze kinderen investeren in ons kwalitatief onderwijs is functioneel en effectief dus zetten we maximaal om in leren en ontwikkelen. De kinderen ontwikkelen competenties die cruciaal zijn voor hun toekomst en voor de toekomst van de planeet.

Digitale competentie ontwikkelen

Digitaal competent zijn is essentieel voor deelname aan de huidige samenleving en economie. Als transversale competentie helpt de digitale competentie ons ook om andere belangrijke competenties onder de knie te krijgen zoals communicatie, taalvaardigheid of basisvaardigheden met betrekking tot wiskunde en wetenschap. We focussen daarbij op informatiegeletterdheid, mediageletterdheid en ICT-geletterdheid.

Elk kind online, ook thuis!

De sluiting van de scholen zorgde ervoor dat we creatief op zoek gingen naar oplossingen. De degelijke manier waarop we afstandsonderwijs organiseerden heeft impact op de manier waarop we vandaag omgaan met onze digital skills. 

We verzamelden voor al onze leerlingen oude laptops om ook van thuis les te kunnen volgen. 

We deden hiervoor een oproep en ontvingen veel positieve reacties en natuurlijk ook laptops. Een aantal vrijwilligers waaronder Fritz, Thomas en Ruben boden zich aan om ons te helpen.

En zo ontstond 'ChromeSchool', een burgerinitiatief dat oplossingen bedenkt voor alle problemen waar je als school op dit moment tegenaan loopt. Om het eenvoudig te maken voor ouders en leerlingen en leerkrachten kunnen al deze laptops omgezet worden naar één systeem: Chromebook.

De CloudReady software om dit mogelijk te maken werd ontwikkeld door een officiële partner van Google for Education. ChromeSchool biedt een eenvoudige oplossing voor elk van deze problemen.

Ze delen hun aanpak, zodat ook andere scholen kwalitatief afstandsonderwijs kunnen bieden aan al hun leerlingen.

In Paviljoen kiezen we er voortaan voor om al onze kinderen van de lagere school ook nu een gratis laptop aan te bieden zodat ze thuis digitaal onafhankelijk zijn!

Partners van Paviljoen

Gemeenteschool Paviljoen

François-Joseph Navezstraat 59
1030 Schaarbeek

Contactgegevens